skydiving-007

Elk team is anders

Omdat elk team anders is, en ook de context nooit dezelfde worden alle teamontwikkelingsprogramma’s in nauw overleg met de opdrachtgever ontworpen. Om mij daarbij van de noodzakelijke buy-in van het team te verzekeren, streef ik er naar een aantal teamleden ook in de ontwerpfase al actief te betrekken. In het programmaontwerp worden de verschillende interventies (intakegesprekken, coaching, training, outdoorsessies, coaching on the job) naar beste inzicht gecombineerd met een aantal specifieke instrumenten (o.a. Teamscan, MBTI-assessment, Profile Dynamics en 360° feedback).

Vanuit mijn jarenlange ervaring ben ik tot de volgende werkwijze gekomen:

  1. Elk traject start met een oriënterend gesprek, waarin wij de teamvraag verkennen, het doel en het gewenste resultaat vaststellen, en  vervolgens bezien in hoeverre deze zich verhouden met de organisatiedoelstellingen.
  2. Op basis van dit eerste gesprek ontwerpt Guido Geenen Training en Coaching een conceptprogramma. In deze fase van programmadesign zullen diverse teamleden ook al gevraagd worden input te leveren.
  3. Dit conceptprogramma wordt vervolgens in een tweede gesprek met je besproken. Doel is om overeenstemming te verkrijgen m.b.t. de kaders en uitgangspunten, (hoofd)doelstellingen, procesinrichting, rolverdeling en inhoud van het programma.
  4. Tevens leggen we in een Impact Level Agreement vast op basis van welke concrete criteria en momenten de impact van het Teamontwikkelingsprogramma zal worden geëvalueerd.
  5. Voorafgaande aan het programma bepalen de deelnemers in overleg met hun leidinggevende hun persoonlijke leerdoelen en maken zij afspraken over de ondersteuning gedurende het ontwikkelingstraject.
  6. Aan het einde van iedere sessie nemen de deelnemers minimaal 3 actiepunten mee die zij in praktijk gaan brengen. Elke volgende sessie begint ook met de evaluatie van die actiepunten.
  7. Na afloop van het programma vindt een eindevaluatie plaats aan de hand van de Impact Level Agreement en de evaluaties van de deelnemers. Tevens worden afspraken gemaakt met betrekking tot (interne) opvolging en borging.