skydiving-007

Elk team is anders

Omdat elk team anders is, en ook de context nooit dezelfde is, betekent dit dat al onze teamontwikkelingsprogramma’s in nauw overleg met de opdrachtgevers worden ontwerpen. Om ons daarbij van de noodzakelijke buy-in van het team te verzekeren, streven wij er naar een aantal teamleden ook in de ontwerpfase al actief te betrekken. In het programmaontwerp worden de verschillende interventies (intakegesprekken, coaching, training, outdoorsessies, coaching on the job) naar beste inzicht gecombineerd met een aantal specifieke instrumenten (o.a. Teamscan, MBTI-assessment, Profile Dynamics en 360° feedback).

Vanuit onze jarenlange ervaring zijn wij tot de volgende werkwijze gekomen:

  1. Elk traject start met een oriënterend gesprek, waarin wij uw vraag verkennen, het doel en het gewenste resultaat vaststellen, en  vervolgens bezien in hoeverre deze zich verhouden met uw organisatiedoelstellingen.
  2. Op basis van dit eerste gesprek ontwerpt Guido Geenen Training en Coaching een conceptprogramma. In deze fase van programmadesign zullen diverse teamleden ook al gevraagd worden input te leveren.
  3. Dit conceptprogramma wordt vervolgens in een tweede gesprek met u besproken. Doel is om overeenstemming te verkrijgen m.b.t. de kaders en uitgangspunten, (hoofd)doelstellingen, procesinrichting, rolverdeling en inhoud van het programma.
  4. Tevens wordt in een Impact Level Agreement vastgelegd op basis van welke concrete criteria en momenten de impact van het Teamontwikkelingsprogramma zal worden geëvalueerd.
  5. Voorafgaande aan het programma bepalen de deelnemers in overleg met hun leidinggevende hun persoonlijke leerdoelen en maken zij afspraken over de ondersteuning gedurende het ontwikkelingstraject.
  6. Aan het einde van iedere sessie nemen de deelnemers minimaal 3 actiepunten mee die zij in praktijk gaan brengen. Elke volgende sessie begint ook met de evaluatie van die actiepunten.
  7. Na afloop van het programma vindt een eindevaluatie plaats aan de hand van de Impact Level Agreement en de evaluaties van de deelnemers. Tevens worden afspraken gemaakt met betrekking tot (interne) opvolging en borging.