Trainingsprogramma op maat

De incompany trainingsprogramma’s van Guido Geenen onderscheiden zich door een hoge mate van maatwerk gerichtheid. Vanuit de ervaring dat trainingen alleen effect hebben als er ook voldoende draagvlak ‘aan de voorkant’ is gecreëerd, ontwerp ik al onze incompany programma’s van begin af aan in nauwe samenwerking met u. Zowel op het gebied van procesinrichting als op het gebied van de inhoudelijke programmering.

Dit principe heeft tot de volgende bewezen werkwijze geleid:

  1. Elk traject start met een oriënterend gesprek, waarin ik eerst op hoofdlijnen je wensen ga verkennen. Vervolgens vertaal ik deze met jou samen naar een concreet resultaat, zowel op operationeel als op gedragsniveau.
  2. Op basis van dit eerste gesprek ontwerp ik een concept-programma.
  3. Dit conceptprogramma wordt vervolgens in een tweede gesprek met je besproken. Doel is om overeenstemming te verkrijgen m.b.t. de uitgangspunten, (hoofd)doelstellingen, verdere procesinrichting (co-design) en de hoofdlijnen van het programma.
  4. Vervolgens wordt in nauwe samenwerking met een aantal door jou aangewezen medewerkers het programma ‘geladen’ en concreet ingevuld op basis van actuele ontwikkelbehoeftes en relevante voorbeelden uit hun dagelijkse praktijk.
  5. Het eindprodukt van deze co-design zal daarna nog één keer bij je worden getoetst alvorens het programma gefinaliseerd wordt.
  6. Tevens leggen we in een Impact Trainings Agreement vast op basis van welke concrete criteria en meetmomenten we de impact van de training evalueren.
  7. Voorafgaande aan de training bepalen de deelnemers in overleg met hun leidinggevende hun persoonlijke leerdoelen en maken zij afspraken over de ondersteuning gedurende het trainingstraject.
  8. Aan het einde van iedere trainingsdag nemen de deelnemers minimaal 3 actiepunten mee die zij in praktijk gaan brengen. Elke volgende dag begint ook met de evaluatie van die actiepunten.
  9. Na afloop van de training vindt een eindevaluatie plaats aan de hand van de Impact Trainings Agreement en de evaluaties van de deelnemers. Tevens worden dan afspraken gemaakt met betrekking tot (interne) opvolging en borging.