paragliding

Professioneel en betrouwbaar

Guido Geenen Coaching en Training is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches (NOBCO) en werkt conform diens richtlijnen, zowel op het gebied van kwaliteitswaarborging, als voor wat betreft de ethische gedragscode.

De werkwijze bij een coachingstraject is als volgt:

  1. Elk traject start met een kennismakingsgesprek van maximaal 1 uur. Doel hiervan is vast te stellen of het klikt en of de coaching de juiste interventie is voor jouw vraag. Bij een ‘go’ geef ik je aan het einde van dit gesprek een voorlopige indicatie van het aantal sessies en bespreken we de mogelijke inzet van ondersteunende instrumenten als MBTI en Profile Dynamics. Tevens stemmen we dan af hoe we het traject gaan inrichten. Afhankelijk van je voorkeur, zal dit een combinatie zijn van F2F-sessies en online sessies (videobellen). Indien mogelijk plannen we dan ook al de eerste sessies. Het kennismakingsgesprek is gratis.
  2. Gedurende de eerste coachingssessie bespreken we jouw specifieke wensen en formuleren we de doelstellingen van het coachingstraject. Daar kan optioneel (deels) ook de leidinggevende bij aanwezig zijn. We leggen deze doelstellingen vast in het Coachingsdocument, dat gedurende het traject verder dient als persoonlijk logboek voor al je volgende actiepunten, opdrachten en vorderingen.
  3. Een gemiddeld coachingstraject bestaat uit een gevarieerde mix van 8 F2F- en onlinesessies en duurt ongeveer 20 weken. De intervalperiode tussen de sessies bedraagt idealiter 2 tot 3 weken.
  4. Alhoewel coach en coachee gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de aan het begin geformuleerde hoofddoelstellingen, blijft de ‘kleine agenda’ van de coaching (dat wat elke keer besproken wordt) nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de coachee.
  5. De coach fungeert als klankbord, bevordert de reflectie en reikt andere perspectieven en houdingen aan.
  6. Vanuit haar aard is de coaching actiegericht: elke sessie eindigt met concrete actiepunten en begint ook met een evaluatie van jouw actiepunten van de vorige sessie. Soms ontvang je extra opdrachten om je leerproces te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld het lezen van een bepaald boek of het bijhouden van je reflecties.
  7. Aan het einde van het coachtraject vindt een evaluatie plaats a.h.v. het Coachingsdocument (indien gewenst kan je leidinggevende daar weer bij aanwezig zijn) en staan we stil bij de opvolging en borging van de door jou gemaakte ontwikkelingsstappen. De afspraken en persoonlijke commitments waar jij jezelf aan wil blijven houden (en herinneren), leg je tenslotte vast in een Persoonlijk Statuut.