Referenties en Reviews

Lees wat anderen zeggen en schrijven over Guido Geenen

“Sinds 2021 werken we bij Goodzo samen met Guido. Onze vraag, om de organisatie op niveau te krijgen wat betreft consultative selling en algemene salesvaardigheden, heeft Guido op volledig passende, uitdagende en enthousiaste manier ingevuld op basis van zijn jarenlange ervaring en persoonlijkheid. Guido begrijpt als geen ander wat er nodig is voor startende consultants om zich stevig kenbaar te maken binnen klantorganisaties en de klantbehoefte zo scherp mogelijk te identificeren. Zijn training is niet meer weg te denken uit ons opleidingsprogramma en hij behoort daarmee ook volledig tot de Goodzo-community, we zijn trots op zijn bijdrage aan de groei van onze organisatie!”
Anna Noorda, General Manager Goodzo
“Guido, nogmaals reuze dank voor jouw inspirerende, constructieve en warme begeleiding. Zonder dat waren we als team nu niet waar we nu zijn!
Je gedegen kennis van mensen en samenwerking, je relativerende humor, je persoonlijke aandacht, ook op momenten dat indringender interventies nodig waren, heb ik – en ook de andere MT collega’s – zeer gewaardeerd.”
Nicole van der Wolk, Directeur Personeel en Organisatie TU/e
“We hebben voor Guido gekozen vanwege de wijze waarop hij zijn managementervaring en sterke commerciële vaardigheden combineert met een buitengewoon prettige en effectieve manier van coachen.” – De Luba Groep is een top 10 HR dienstverlener die met meerdere labels actief is in Nederland op het vlak van uitzenden, detacheren, werving & selectie en payroll.De afgelopen jaren heeft Guido Geenen Coaching en Training voor Luba een aantal trajecten verzorgd die veelal lagen op het vlak van sales- en managementcoaching. We hebben daarbij voor Guido gekozen vanwege de wijze waarop hij zijn managementervaring en sterke commerciële vaardigheden combineert met een buitengewoon prettige en effectieve manier van coachen. Dat hij daarnaast ook de nodige uitzendervaring heeft, is voor ons een pré. Zonder uitzondering hebben onze managers de coaching als enthousiast, impactvol, bewustmakend en gedragsveranderend ervaren. Dankzij de coaching hebben zij hun persoonlijke salesproces weten te ontrafelen en zijn zij in staat geweest persoonlijke hickups te elimineren. Ik heb de effectiviteit in hun salestrajecten enorm zien toenemen. Per saldo worden meer trajecten succesvol en met veel lol en meer zelfvertrouwen afgerond.
Johan Doornenbal, Algemeen Directeur, Luba Groep
“ In slechts zes coachingssessies is Guido er in geslaagd mij te helpen om blokkades in mijn persoonlijke ontwikkeling helder te krijgen en ook aan te pakken” – Sinds 2008 werk ik bij The Royal Bank of Scotland, dit een internationale bank met wereldwijd 120.000 medewerkers, verspreid over 35 landen. Binnen RBS heb ik diverse management rollen vervuld, met toenemende verantwoordelijkheden en complexiteit. Mijn huidige rol is Head of Corporate Services EMEA, waarbij ik een team van 100 medewerkers aanstuur verspreid over 18 landen in Europa en het Midden-Oosten en Afrika. Onze bank heeft veel veranderingen doorgemaakt sinds de financiële crisis in 2008 en deze veranderingen stelden ook eisen aan het management. In korte tijd had ik veel extra verantwoordelijkheden opgepakt en die maakten veel vragen bij mij los. Bijvoorbeeld hoe mijn persoonlijke waarden pasten bij de waarden van mijn organisatie, wat mijn eigen ambities precies waren en hoe ik deze wilde bereiken, en met welke hulp. Mijn lijnmanager adviseerde mij over deze onderwerpen te gaan praten met een coach. Onze organisatie had een lijst met coaches waar wij vaker mee samengewerkt hadden. Met twee coaches op deze lijst heb ik een introductiegesprek gehouden en uit die twee heb ik Guido Geenen gekozen. Mijn keus viel op Guido, omdat hij in het eerste gesprek de juiste vragen aan mij stelde, geen genoegen nam met een half antwoord en op een prettige manier doorvroeg om mijn coachdoelen helder te krijgen. Hij besteedde voldoende aandacht aan mijn achtergrond met een positieve, vooruitblikkende benadering. In slechts zes coachingssessies is Guido er in geslaagd mij te helpen om blokkades in mijn persoonlijke ontwikkeling helder te krijgen en ook echt aan te pakken. Zijn doelgerichte aanpak heeft mij geholpen mijn eigen kwaliteiten beter op waarde te schatten, mijn zelfverzekerdheid te vergroten en positiever én effectiever met mijn tijd en energie om te gaan. Guido kan je hard en helder confronteren met je gedrag op een constructieve wijze. Dit leverde bij mij verspreid over de zes sessies een groot aantal inzichtmomenten op.
Caroline Lawson, Head of Corporate Services EMEA Royal Bank of Scotland
“ Het is dan ook een geruststellende gedachte dat ik voorafgaand aan de training me nooit zorgen hoef te maken of de training een succes wordt.” – Ontstaan vanuit de traditie van meer dan 110 jaar vakkundig bouwen, is Ten Brinke Groep uitgegroeid tot een innovatief en internationaal vastgoedbedrijf dat projecten realiseert in de woning- en utiliteitsbouw in onder meer Nederland, Duitsland, Spanje en Griekenland. In 2008 is Ten Brinke Groep gestart met het traineeship: een combinatie van werken, opleiding en training. Naast het leren in de praktijk wordt ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden. Zo volgt de trainee meerdere trainingen, als bijvoorbeeld persoonlijke effectiviteit, zelfmanagement, onderhandelen, beïnvloeden of conflicthantering. Voor het verzorgen van deze trainingen zijn we in contact gekomen met Guido Geenen. De reden waarom de Ten Brinke Groep in 2010 voor Guido Geenen heeft gekozen, is omdat zijn denkwijze overeen komt met de denkwijze van de Ten Brinke Groep: ‘als je iets doet, doe het dan goed’. Elk jaar wordt er een thema gekozen voor de training, bestaande uit 15 à 20 deelnemers. De inhoud van de training is maatwerk, Guido Geenen zorgt ervoor dat het programma van de training zo wordt afgestemd dat dit volledig aansluit bij de praktijk en de werkmethodes van Ten Brinke zodat de theorie gelijk kan worden toegepast in de praktijk. De reacties van de trainees n.a.v. de training zijn altijd zeer goed. De training geeft ze vaak nieuwe inzichten waarmee ze gelijk aan de slag kunnen, zowel individueel als in teamverband. Guido houdt de trainees met zijn enthousiasme goed bij de les, is het niet met een pittige case dan is het wel met een goede ‘oneliner’ die bij veel trainees blijft hangen, ook na de training. Het is dan ook een geruststellende gedachte dat ik voorafgaand aan de training me nooit zorgen hoef te maken of de training een succes wordt. Guido streeft ernaar om dit te realiseren en dat is hem in de afgelopen 4 jaar bij elke training gelukt. 
Mariska Prinsen-Klanderman, Personeelsfunctionaris, Ten Brinke Groep
“ De voor aanvang bij sommige deelnemers aanwezige scepsis, maakte al snel plaats voor gretige leerbereidheid, waarbij uiteindelijk eenieder na afloop heeft aangegeven boven verwachting baat te hebben gehad bij de training.”  – AWL Techniek B.V. is een high tech Nederlandse Machinefabriek die complete volautomatische productielijnen ontwerpt , bouwt en volgens specificatie werkend oplevert aan de mondiale automobielindustrie. Door de mate van complexiteit en klantspecificiteit van onze producten was vanuit de oorsprong ons Account Management overwegend technisch georiënteerd. Doelstelling van de maatwerktraining die Guido Geenen voor ons ontwikkeld heeft, was draagvlak te creëren voor de “essentie van verkopen” en de Accountmanagers bewust te maken van hun persoonlijke beïnvloedingsfactoren en eigen verantwoordelijkheid in het salesproces. Afgesproken hierbij was, dat de deelnemers constructief kritisch spiegels mochten worden voorgehouden om van elkaar en van de trainer te leren. Met behoud van een uitstekende sfeer en maximaal draagvlak is Guido er prima in geslaagd om de groep als geheel en ieder individu in het bijzonder aan te spreken. De voor aanvang bij sommige deelnemers aanwezige scepsis, maakte al snel plaats voor gretige leerbereidheid, waarbij uiteindelijk eenieder na afloop heeft aangegeven boven verwachting baat te hebben gehad bij de training.  Het beste blijk van waardering voor zijn werk krijgt Guido, doordat de groep hem met postieve evaluaties actief intern voorgedragen heeft aan nog twee andere afdelingen, die vervolgens ook door hem zijn getraind. Daarnaast wordt bij AWL een aantal seniore medewerkers door hem begeleid met intensieve persoonlijke coachingstrajecten.
Pierre Verwegen, Commercieel Directeur, AWL-Techniek
“ Onze medewerkers vinden het inmiddels een sport om onze gasten te attenderen op een betaalde parkeerplaats of bijvoorbeeld een champagne ontbijt !” – La Bergère Group houdt zich bezig met het creëren, realiseren en exploiteren van vernieuwende concepten voor vastgoedontwikkeling, hospitality en daaraan gerelateerde projecten. Tot de groep behoren o.a. het Townhouse Design Hotel in Maastricht (winnaar Dutch Hotel Award 2011) en het Qbic Hotel in Amsterdam. We zijn in contact gekomen met Guido Geenen omdat we de ambitie hadden onze front en backoffice medewerkers meer uit up-selling te laten halen. Enerzijds om onze gasten een nog betere service te bieden, anderzijds ook om de omzet per gast te vergroten. Het programma dat Guido voor ons verzorgd heeft bestond uit een combinatie van training en coaching on the job. Daarbij kregen 2 leidinggevenden aanvullende begeleiding om ook de interne coaching te bevorderen. Belangrijkste opbrengst van de training en coaching? Guido is in staat geweest onze medewerkers een hele duidelijke omslag te laten maken in hun denken en houding: up-selling is niet langer eng of ongepast, maar een vanzelfsprekende aanvulling op de service naar onze gasten. Met zijn enthousiasme en kundigheid heeft  hij op een hele positieve manier onze medewerkers in beweging gekregen en onmiskenbaar bijgedragen aan een betere benutting van de bestaande up-sell mogelijkheden binnen onze bedrijven. Onze medewerkers vinden het inmiddels een sport om onze gasten te attenderen op een betaalde parkeerplaats of bijvoorbeeld een champagne ontbijt !
Rino Soeters, Algemeen Directeur, La Bergère Group
“ Na de sessies heb ik het idee dat ik de achterstand op mijn collega’s in een voorsprong heb  kunnen ombuigen.” – Als Senior Tax Manager bij Deloitte EEC (Executive & Equity Compensation) ben ik o.a. verantwoordelijk voor de advisering van passende bestuursbeloningen bij multi-nationaal opererende bedrijven en voor de ontwikkeling van aandelengerelateerde beloningsstrategieën. De aard van mijn werkzaamheden brengt met zich mee dat ik in staat moet zijn op bestuursniveau high-impact gesprekken te kunnen voeren. Om mij hierin verder te bekwamen heb ik een coachingstraject gevolgd bij Guido Geenen Coaching en Training.  Hierin heb ik hele bruikbare handvatten gekregen om meer impact te maken in executive gesprekken, deels door praktische adviezen (bijv. hoe te reageren op ‘storende’ opmerkingen), en deels door nieuwe gezichtspunten (bijv. je bewust zijn van de diverse gespreksfases) en een andere mindset. Als zij-instromer in de Deloitte organisatie was er geen coachings- of trainingstraject voor mij, terwijl dit er voor de ‘oudgedienden’ wel is. Na de sessies heb ik echter het idee dat ik de achterstand op mijn collega’s dankzij de coaching door Guido Geenen Coaching en Training in een voorsprong heb kunnen ombuigen. 
Don Tobias Jol, Senior Tax Manager, Deloitte ECC
“ Mooi effect van de trainingen is ook dat er een sterkere teamband tussen de managers onderling is ontstaan” – Met de verwerking van meer dan 2 miljoen pakketten per dag voor zowel bedrijven als particulieren is DPD één van de grootste logistieke dienstverleners in Europa. De distributie vindt plaats vanuit ruim vijfhonderd depots in bijna 35 landen door heel Europa. Negen daarvan bevinden zich in Nederland. Als toonaangevende pakketdienst werken we constant aan de uitbreiding van ons product- en service aanbod. Wij willen een resultaatgerichte organisatie zijn met een mensgerichte cultuur. Uiteraard stelt deze ambitie ook eisen aan de ontwikkeling van onze medewerkers. In dat kader heeft Guido Geenen de afgelopen jaren voor een aantal groepen managers (o.a. van transport, operations en customer service) de training managementvaardigheden gegeven. Daarin kwamen in 5 dagen de belangrijkste vaardigheden die je als manager in de dagelijkse praktijk nodig hebt aan bod, zoals delegeren, presenteren, slecht nieuws gesprekken voeren etc. De trainingen maken je sterker. Je bent beter in staat je team aan te sturen en weet beter om te gaan met sommige situaties. Ik zie dat de vaardigheden die we hebben geleerd door iedereen ook echt wordt toegepast. Dat geeft wel aan dat ook de andere managers het praktisch nut ervan ervaren. Mooi effect van de trainingen is ook dat er een sterkere teamband tussen de managers onderling is ontstaan. Er is meer begrip voor elkaar en we weten elkaar makkelijker te vinden. Namens alle collega’s super bedankt voor je enthousiaste en leerzame trainingen!
Gerard Spaargaren, Manager Transport Noord Nederland, DPD
“ Het is niet overdreven om te stellen dat Guido er voor heeft gezorgd dat ik grote stappen heb kunnen maken op de vlakken van durf en daadkracht” – Ik heb heel veel baat gehad bij de coachingssessies van Guido Geenen. Het is niet overdreven om te stellen dat hij er voor heeft gezorgd dat ik grote stappen heb kunnen maken op de vlakken van durf en daadkracht.
Hierdoor ben ik opener in de contacten met mijn klanten en collega’s  en kan ik beter dan voorheen mijn ideeen in daden om zetten. Mijn keuze om hem hierbij in te schakelen heb ik genomen op basis van mijn ervaringen met hem tijdens een groeps/sales training. Guido’s directe manier van coachen, waarbij ik niet ben gespaard, maar waarbij hij mij altijd een gevoel van veiligheid kon geven, omlijst met humor, is bijzonder effectief. Tot de dag van vandaag pluk ik de vruchten van deze sessies !
Pieter Kelderman , Senior Business Banker, F. van Lanschot Bankiers
“ Guido’s kracht ligt zowel in het begrijpen van onze context en uitdagingen, als in de relatie met het individu, waarbij hij veel ervaring heeft om mensen in beweging te zetten, en sterk de kern kan raken.” – AWL-Techniek ontwikkelt en realiseert hightech machines voor het lassen en verbinden van onderdelen, waarbij de internationale automotive industrie onze grootste doelmarkt is. Een organisatie met een dynamische ontwikkeling, die helemaal gedreven wordt door onze gepassioneerde professionals. ‘Crossing borders’ is onze beleidsthema van dit jaar, wij gaan geografische en technologische grenzen over, wat alleen maar kan als ook onze mensen verder gaan in hun persoonlijke- en vakontwikkeling.  Voor persoonlijke- en leiderschapsontwikkeling werken we al meerdere jaren samen met Guido Geenen. Zijn kracht ligt zowel in het begrijpen van onze context en uitdagingen, als in de relatie met het individu, waarbij hij veel ervaring heeft om mensen in beweging te zetten, en sterk de kern kan raken. Hij draagt bij om onze mensen, uit hun comfort zone te laten stappen, en hun bakens te verzetten: crossing personal borders.
Arjen Vos, Manager Personeel & Organisatie, AWL-Techniek
“ Guido heeft wederom bewezen dat hij in staat is om zich zeer effectief in te lezen en in te leven in zijn opdrachtgever. Hierdoor en door zijn oprechte interesse in de deelnemers,  heeft hij een constructieve situatie gecreëerd, die leidde tot meer dan het gewenste resultaat.” – Helicon Opleidingen verzorgt actieve en praktijkgerichte opleidingen in het Groene Domein op VMBO en MBO niveau. Afgelopen jaar is Guido als proces- en gespreksfacilitator betrokken geweest bij het strategievormingsproces waarbij een brede vertegenwoordiging van het gehele personeel was betrokken. Op zijn kenmerkende, authentieke wijze heeft Guido een veilige omgeving gecreëerd waarin de deelnemers zich vrij voelden om hun bijdrage te leveren. Mede doordat hij zich onze specifieke onderwijswereld en diens problematiek snel eigen wist te maken, is het Guido gelukt veel bruikbare informatie uit de verschillende sessies op te halen. De herkenning van onze medewerkers in de keuzes die wij voor de toekomst hebben gemaakt, heeft onmiskenbaar bijgedragen aan een strategie met een breed draagvlak. Guido heeft wederom bewezen dat hij in staat is om zich zeer effectief in te lezen en in te leven in zijn opdrachtgever. Hierdoor en door zijn oprechte interesse in de deelnemers,  heeft hij een constructieve situatie gecreëerd, die leidde tot meer dan het gewenste resultaat.
Stan Vloet, Directeur, Helicon Opleidingen MBO Den Bosch
“ Mede dankzij de coaching ben ik in staat geweest een aantal grote klanten binnen te halen” – Luba Uitzendbureau biedt allround én specialistische HR-diensten zoals uitzenden, detacheren, werving & selectie, inhouse dienstverlening en payrolling. Als salesmanager ben ik verantwoordelijk voor het werven van nieuwe volume klanten. Ik geef advies aan bedrijven over vraagstukken op gebied van HR, pleeg acquisitie en coördineer de offerte en tendertrajecten. Na 15 jaar werkzaam te zijn geweest in de uitzendbranche, was het mijn wens om mijn expertise te vergroten. Ik ben toen op zoek gegaan naar een coach met ervaring in de branche om zo mijn commerciële gesprekken  naar een hoger niveau te tillen. Dit is zeker gelukt met de (sales)coaching van Guido Geenen. Hij heeft mij de juiste tools en inzichten gegeven die nodig zijn om op strategisch niveau te kunnen verkopen en die ik ook direct in de praktijk kon toepassen. Mede dankzij de coaching ben ik in staat geweest een aantal grote klanten binnen te halen. Ik heb het traject als uitdagend ervaren met een zeer integere coach die veel vertrouwen geeft. Guido bedankt!
Margriet Glas, Salesmanager, Luba Uitzendbureau
“ Guido Geenen Coaching en training heeft ons geholpen in het  1-op-1 coachen van de verkopers met direct resultaat.“ – MSA-ICT is een ICT dienstverlener met focus op het ontzorgen van klanten in het midden en kleinbedrijf. MSA-ICT heeft ca. 45-tal medewerkers, waarvan ca. 10 commercieel. Ons bedrijf bevond zich in het veranderproces van productgerichte naar oplossingsgerichte verkoop en heeft daarbij Guido Geenen ingeschakeld om onze verkopers daarin te begeleiden. Zijn programma bestond met name uit het trainen van basisvaardigheden op het gebied van solution selling en vormde een integraal onderdeel van een overall ontwikkelingsprogramma. Naast de training ontving een geselecteerde groep verkopers van Guido nog aanvullende coaching on the job, waarbij aan de hand van vijftal 1-op-1 sessies hele praktische hulp en coaching geboden werd. De feedback van de medewerkers was zeer positief. Vooral de impact van de individuele aandacht was heel goed zichtbaar en meetbaar in de directe terugkoppeling vanuit de klanten.
Paul Bron, Voormalig CEO/Mede eigenaar, MSA-ICT
“ Ik zou deze training, die voor elke accountmanager eigenlijk noodzakelijk zou moeten zijn, aan iedereen willen aanraden! ” – Guido heeft in 2011 een training voor onze volledige salesgroep gegeven genaamd ‘Hey prospect, you are mine!’. Deze training is gericht op het acquireren van grotere opdrachten. In een moeilijke markt is het noodzakelijk om een goede basis voor je gesprekken te hebben, dit heeft ertoe geleid dat we Guido hebben gevraagd om voor ons juist deze training te verzorgen. Guido heeft tijdens de training gezorgd voor een open en veilige sfeer waarin hij op perfecte manier de pijnpunten binnen de groep naar boven weet te halen. Met zijn enthousiaste en confronterende aanpak heeft hij ervoor gezorgd dat iedereen binnen ons team met de juiste punten aan de slag is gegaan en deze heeft weten te verbeteren. Ik zou deze training, die voor elke accountmanager eigenlijk noodzakelijk zou moeten zijn, aan iedereen willen aanraden!
Willem-Jan Dekkers, Senior Accountmanager, Credit Yard
“ Ik heb als coachee het traject in elk geval ervaren als erg leerzaam en waardevol voor de rest van je leven, maar daarnaast – niet onbelangrijk – had ik goede coachingsgesprekken die mij hebben geholpen in het bereiken van mijn doelstellingen”. – Na het volgen van verschillende managementtrainingen was het tijd om mijn persoonlijke professionele uitdagingen meer op maat, individueel aan te pakken. Via een trainer die ik kende via Krauthammer, kwam ik in contact met Guido Geenen. Na het kennismakingsgesprek heb ik mijn doelstellingen vastgesteld en zijn we een traject overeengkomen dat bestond uit zes coachingsgesprekken. Met een combinatie van gesprekken en ‘vraagstukken voor thuis’ heb ik in de 10 maanden durende coachingsperiode verschillende en soms onverwachte  inzichten over mezelf opgedaan, en vielen er erg welkom ‘kwartjes’ in mijn kijk op hoe ik zaken anders en effectiever aan kan pakken. Hoe Guido het voor elkaar krijgt, blijft waarschijnlijk het geheim van een professionele coach. Ik heb als coachee het traject in elk geval ervaren als erg leerzaam en waardevol voor de rest van je leven, maar daarnaast – niet onbelangrijk – had ik goede coachingsgesprekken die mij hebben geholpen in het bereiken van mijn doelstellingen.
Aimee van Lijf, Unitmanager Communicatie, Ministerie van Economische Zaken Agentschap NL
Door de training ben ik anders gaan kijken naar wat mijn gast daadwerkelijk wilt” – Toen ik met de training van Guido Geenen begon was ik 3 jaar in dienst bij La Bergère Group. Een bedrijf dat uitblinkt door zijn hospitality (o.a. Town House Hotel Maastricht en Qbic Hotel in Amsterdam) en unieke producten. Mijn functie binnen het bedrijf is het aansturen van de medewerkers en alles in goede banen lijden op de werkvloer. Door de training ben ik anders gaan kijken naar wat mijn gast daadwerkelijk wilt, ook al weet hij dat zelf op dat moment alleen nog maar in zijn onderbewuste, en hoe je hem een echte beleving kunt geven in plaats van een verblijf. De energie waarmee Guido traint zorgt dat je van het begin tot het einde gedreven blijft. Guido, ontzettend bedankt, je training komt nog steeds elke dag van pas!
Ayse Plantaz, Duty Manager, La Bergère Group
“ Guido analyseert messcherp en deelt deze op een zeer geloofwaardige en prettige wijze.” – AWL is uw partner in de ontwikkeling, realisatie en wereldwijde levering van lasmachines tot volautomatische lassystemen, met de focus op de automobielindustrie. De groei van onze onderneming binnen de dynamiek van de automobielindustrie vraagt continue toenemende commerciële  en communicatieve vaardigheden van ons doorgaans technisch ingestelde verkoopteam. Guido Geenen Coaching en Training heeft in een sessie samen met het verkoopteam de vraag geïnventariseerd en hierbij op overtuigende wijze een op maat ontwikkeld trainingsprogramma geboden. Je leert het snelst buiten je gebaande paden. Dit is nooit prettig. Guido is er tijdens de trainingssessies in geslaagd voor iedereen een veilige omgeving te creëren, waarbinnen soms gevoelige reflecties met een positieve en open mindset gedeeld werden. Hierdoor werd er tegelijkertijd aan individuele ontwikkeling, maar met name ook aan vertrouwen onderling gewerkt. Dit heeft de teamgeest en samenwerking binnen de groep verkopers zichtbaar verbeterd. Guido analyseert messcherp en deelt deze op een zeer geloofwaardige en prettige wijze. De mix van humor, professionele theorie, praktische oefeningen en positieve energie, maakte elke training weer tot een dag om naar uit te kijken!
Rik de Muinck, Global Sales Director, AWL-Techniek
“ De trainingen van Guido zijn bepaald niet saai te noemen, integendeel hij brengt zijn kennis met veel enthousiasme en doelgericht, waarbij je als cursist geen seconde de tijd krijgt je gedachten af te laten dwalen ”.  – De Ten Brinke Groep is een internationaal opererend bouwbedrijf met een jaarlijkse omzet van ca. € 450 mio. Als opleidingsmanager binnen de Groep werk ik al enige jaren met veel plezier samen met Guido Geenen. Zijn gedrevenheid en vakmanschap als trainer was voor ons de aanleiding hem te vragen de halfjaarlijkse managementtrainingen van onze trainees (waaronder aankomende projectleiders, werkvoorbereiders en inkopers) te verzorgen. Dit doet hij nu alweer voor het vierde jaar. Om deze trainingen zo realistisch mogelijk te laten verlopen hebben we vooraf overleg over de praktijkcases/rollenspellen aangezien deze per bedrijf of bedrijfstak nogal kunnen verschillen. (inmiddels is Guido trouwens al aardig vertrouwd geraakt met het fenomeen bouwwereld). De trainingen van Guido zijn bepaald niet saai te noemen, integendeel hij brengt zijn kennis met veel enthousiasme en doelgericht, waarbij je als cursist geen seconde de tijd krijgt je gedachten af te laten dwalen.
Gerard Gijsbers, Opleidingsmanager, Ten Brinke Groep