maatschap-aanpak-v2

Onze aanpak

Elk traject start met een persoonlijke kennismaking en een gedegen inventarisatie van de ontwikkelvraag. Deze wordt vertaald naar een concrete doelstelling en meetbare outputfactoren. Vervolgens ontwerpen wij (uiteraard in nauw overleg) een programma op maat.

Dit programma bestaat uit een combinatie van een aantal thematische groepssessies en individuele coachingssessies. Voorafgaand aan de eerste sessie hebben we een intakegesprek met elke partner om verzekerd te zijn van een optimale buy-in. Gedurende het traject staan in al onze interventies zowel het lange termijn doel als de actuele situatie centraal.

Waar nodig kan gekozen worden voor de inzet van instrumenten ter bepaling van gedrags- en persoonlijkheidsverschillen (Bijv. MBTI, DISC, Profile Dynamics, etc.). Elk traject wordt afgesloten met een Kick-out, waarin de gerealiseerde progressie wordt gevierd en tevens afspraken worden gemaakt om de teamontwikkeling te blijven stimuleren en borgen.

Geïnteresseerd? Neem dan rechtstreeks contact op met een van ons:

guido-geenen-maatschapsontwikkeling-klein

Guido Geenen
info@guidogeenen.nl
06-22274924

stefan-pieters

Stefan Pieters
pbd@stefanpieters.nl
Tel: 06-82012542