illustratie6

Zelfstandigheid in verbondenheid

Trainingsorganisaties anno nu zijn alle netwerkorganisaties. Ook Guido Geenen Coaching en Training gelooft in de combinatie van persoonlijke kleinschaligheid en flexible opschaalbaarheid, zowel wat betreft capaciteit als wat betreft expertise.
Ik onderhoud daarom intensieve contacten binnen een geselecteerd netwerk van vakgenoten en (oud-)collega’s met dezelfde kwaliteitsmaatstaven, werkwijze en didactiek als die van mij. Ervaren professionals die ieder voor zich ook nog aanvullende expertise in huis hebben.

Zelfstandigheid in verbondenheid, dat is de filosofie op basis waarvan ik samenwerk. Binnen dit netwerk deel ik op regelmatige basis kennis en inspiratie en werk ik ook samen wanneer de klantvraag daar aanleiding toe geeft. Uiteraard onder mijn regie en verantwoordelijkheid, zodat je altijd één aanspreekpunt houdt.
Waar steeds meer opdrachtgevers de toegevoegde waarde zien van een integrale aanpak van hun HR vraagstukken, werk ik ook in breder verband met een aantal vaste partners samen, o.a. op het gebied van organisatieadvies, talent assessments en werving en selectie.

Trainings- en coachingspartners:

HR partners: