pantone-pallet

Wat is MBTI?

Met meer dan 3,5 miljoen gebruikers per jaar, is De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) verreweg de meest gebruikte persoonlijkheidsvragenlijst ter wereld. De indicator, waaraan meer dan 50 jaar onderzoek en ontwikkeling vooraf is gegaan, helpt verschillen in persoonlijkheid te begrijpen waardoor er een beter inzicht ontstaat in eigen gedrag en in gedrag van anderen.

De MBTI-vragenlijst beschrijft iemands persoonlijkheidsvoorkeuren aan de hand van de volgende 4 dimensies:

 • waar we onze energie vandaan halen
 • hoe we informatie opnemen
 • hoe we beslissingen nemen
 • hoe we onze buitenwereld organiseren

De diverse combinaties van deze voorkeuren resulteren in 16 persoonlijkheidstypes. Elk wordt op een positieve en constructieve manier beschreven aan de hand van een unieke reeks gedragsmatige kenmerken en waarden.

Juist omdat MBTI zo goed de verschillen tussen mensen duidelijk maakt, en de effecten daarvan op de onderlinge communicatie en samenwerking in beeld brengt, is het een zeer geschikt instrument voor teamvoming en -ontwikkeling.

Het gebruik van MBTI in teamsessies helpt het team om:

 • De aanwezige natuurlijke krachten en talenten binnen het team beter te mobiliseren
 • De stijl van de onderlinge communicatie te verbeteren
 • Inzicht te krijgen in de wijze waarop de teamleden omgaan met taken en deadlines
 • Elkaar te waarderen en constructief gebruik te maken van de verschillen
 • Problemen op een andere manier aan te pakken en zo de productiviteit te verhogen
 • Conflicten makkelijker op te lossen en de waardering voor diversiteit te stimuleren
 • In te zien hoe verschillende perspectieven en stijlen kunnen leiden tot een effectiever (team)leiderschap

Als gecertificeerd MBTI- coach/trainer verzorgt Guido Geenen MBTI- teamsessies van een halve dag. Afhankelijk van de specifieke wensen van de opdrachtgever ziet het programma van deze sessies er als volgt uit:

 • Introductie van het instrument
 • Uitleg van de 4 dimensies en bijbehorende voorkeuren
 • Interactief zelf-assessment op basis waarvan een inschatting van het eigen type wordt gemaakt
 • Vergelijking van het ingeschatte type met het gerapporteerde type (o.b.v. al eerder ingevulde online-vragenlijst)
 • Relevantie van het type voor het team, groepsdynamiek en de teamcontext
 • Groepsoefeningen om de onderlinge verschillen inzichtelijk te maken

In de praktijk komt het regelmatig voor dat onze klanten kiezen voor een extra dagdeel om de tijdens de eerste sessie opgedane inzichten actief te vertalen naar de eigen (team)praktijk. In deze follow-up sessie presenteren teamleden aan elkaar wat de invloed is van hun type op de onderlinge samenwerking, vindt verdere verdieping plaats op het gebied van typedynamiek en worden a.h.v. specifieke (reële) situaties bestaande bottlenecks in het team functioneren bij de kop gepakt. Het programma voor de follow-up sessie wordt in overleg met de opdrachtgever afgestemd.