super-zeilen

Op zoek naar een sparringpartner op niveau?

Voor directieleden, ondernemers, partners en senior managers die een externe sparringpartner zoeken. De coaching biedt een combinatie van inspiratie, ervaring, expertise en een kritisch klankbord, waarbij je wordt uitgedaagd bestaande inzichten en routines bij jezelf ter discussie te stellen en nieuwe perspectieven te verkennen.

Bij executive coaching veel voorkomende vragen zijn o.a.:

 • Waar zit de kern van mijn leiderschap?
 • Hoe optimaliseer ik mijn leiderschap?
 • Hoe neem ik mijn besluiten?
 • Wat is de invloed van de door mij gehanteerde leiderschapsstijl?
 • Hoe word ik een authentiek leider?
 • Door welke bronnen laat ik mij voeden? Waar zitten mijn lekken?
 • Hoe zorg ik ervoor bij mijn innerlijke kracht te komen/blijven?
 • Waar zit mijn bezieling in mijn werk en leven?
 • Hoe vertaal ik onze missie en visie naar een ondersteunende en elkaar versterkende organisatiestrategie, -structuur en -cultuur?
 • Hoe kom ik tot een gedragen strategie en een adequate vertaling daarvan naar concrete doelstellingen?
 • Hoe verhouden zich mijn persoonlijke waarden en identiteit met die van mijn organisatie?
 • Hoe creëer ik een optimale samenwerking in mijn team(s)?
 • Hoe kan ik mijn persoonlijk functioneren verbeteren?
 • Wat doe ik om mijn tekortkomingen te compenseren?
 • Welke overtuigingen of vooroordelen belemmeren mij?
 • Hoe kan ik een meer coachende stijl van leidinggeven ontwikkelen?
 • Hoe verkrijg ik buy-in van belangrijke stakeholders en blijf ik aangesloten op wat leeft in de organisatie?
 • Hoe bewaar ik de balans tussen werk en privé?

Uit een recente survey van de Stanford University blijkt dat twee derde van de CEO's en senior executives geen externe coaching ontvangt, terwijl bijna 100 % aangeeft wel degelijk bereid te zijn hun leiderschapsstijl aan te passen naar aanleiding van feedback... Wie laat jij je de spiegel voor houden?

LEES MEER

Download hier voor de samenvatting van de survey in de Harvard Business Review
What CEOs Really Want from Coaching.

LEES MEER
DOWNLOAD

En download hier om te zien op welke aspecten van hun leiderschap de CEO's en senior executives zich laten coachen.

DOWNLOAD